Kariera IT Poznań

GOLang & GoatCore

[Slajdy z prezentacji – google drive]

Redux

JavaScript – frameworki, biblioteki, zastosowania

Sieci definiowane programowo – buzz word czy pierwszy krok do chmury hybrydowej?