Meet.js – Poznań Marzec 2018

O użyciu async-await w node na przykładzie frameworka Koa

Meet.js Poznań – Swoje doświadczenia w branży gier przedstawi Radomir Wojtera

O tym, co dzieje się pod maską przeglądarki w silniku JavaScript