Hardgroup – Warsztaty z AVR #1

Instrukcja przygotowania komputera do warsztatów.

Na Windows będziemy korzystać z Atmel Studio.

Wariant 1: Windows
1. Ściągamy i instalujemy Atmel Studio (trzeba wpisać swoje dane, link przychodzi na maila – środowisko jest bezpłatne):
http://www.atmel.com/System/BaseForm.aspx…

2. Jeżeli nie pracowaliśmy jeszcze z Arduino Uno, to ściągamy Arduino IDE (w paczce jest sterownik do USB który nas interesuje):
https://www.arduino.cc/download_handler.php…

3. Ze ściągniętej paczki z Arduino rozpakowujemy folder drivers

4. Podłączamy Arduino Uno (jeżeli mamy; osoby które zamawiały u nas robią ten krok na warsztatach).

5. Jeżeli Windows nie da rady zainstalować sterownika, wchodzimy w Menedżer urządzeń, wyszukujemy Nieznane urządzenie (albo pod sekcją Porty COM i LPT, Arduino Uno), prawy klik i -> Aktualizuj sterownik.

6. Wybieramy nasz rozpakowany folder drivers jako źródło sterownika. Sterownik powinien się teraz zainstalować i pod sekcją porty COM i LPT powinno być widoczne Arduino z numerem portu (COMx – zapisujemy sobie jaki jest x)

7. Ściągamy i rozpakowujemy AVRDUDESS (avrdude + GUI – programator)
http://blog.zakkemble.co.uk/download/avrdudess_20140805.zip

8. Ściągamy http://downloads.sourceforge.net/…/libusb-win32-bin-1.2.6.0…i rozpakowujemy z niego plik bin\x86\libusb0_x86.dll i wklejamy go do folderu z rozpakowanym AVRDUDESS

9. Zmieniamy nazwę pliku libusb0_x86.dll na libusb0.dll

10. Odpalamy avrdudess.exe

11. W sekcji Programmer wybieramy Arduino, Port wybieramy COMx (taki jak w menadżerze urządzeń), Baud rate 115200, MCU (po prawej) Atmega328P. W sekcji Flash klikamy „…” i wybieramy miejsce zapisu pliku, poniżej wybieramy Read i format Intel Hex. Klikamy „Program!” na dole. Jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy, we wskazanym miejscu powinien się pojawić plik HEX z odczytanym programem z Arduino, a w konsoli coś w stylu:

„Reading | ################################################## | 100% 4.65s

avrdude.exe: writing output file „C:\Users\Mateusz\Desktop\plik.hex”

avrdude.exe done. Thank you.”

Wariant 2: Linux (nie testowałem tego, należy samemu sprawdzić!)
1. Instalujemy pakiet gcc-avr
2. Instalujemy pakiet avrdude
3. Uruchamiamy z konsoli „avrdude -c arduino -p m328p -P /dev/ttyS0 -b 115200 -U flash:r:”/sciezka/do/zapisu/plik.hex”:i” – podmieniamy ścieżkę i /dev/ttyS0 (ścieżka do portu szeregowego Arduino Uno) na właściwe wartości
4. Jeżeli wszystko się powiodło, dostaniemy podobny wynik w konsoli jak wyżej w punkcie 11 dla Windows.
5. Makefile do kompilacji można znaleźć tu: http://www.nongnu.org/…/user-manu…/group__demo__project.html – podmieniamy w nim tylko linię z „MCU_TARGET = atmega8” na „MCU_TARGET = atmega328p”