Meet.js # Poznań – Nobel Tower

* Wojtek Zieliński – Code Club
* Daniel Dykszak – Use ES6 Today
* Mateusz Myszka – Higher order functions (currying)
* Zbyszek Tenerowicz – Promises

Stream

Prezentacje

http://naugtur.pl/pres2/promises/#/ (Zbyszek Tenerowicz – Promises)