PAZUR – 15

PowerBI i język R

W ubiegłym roku firma Microsoft kupiła firmę Revolution, co w konsekwencji procentuje obecnością języka R w różnych rozwiązaniach. Mamy język pakiety języka R jako samodzielne rozwiązania dla różnych platform między innymi Redhat, Hadoop,,Windows, Teradata w postaci darmowego Microsoft R Open, czy też potężniejszej wersji Microsoft R Server, ale to nie tylko. Z języka R możemy skorzystać z poziomu SQL Server 2016, czy też serwera raportowania, w chmurowych rozwiązaniach jak chociażby Azure Machine Learning, czy też HDinsight, a także w nowoczesnej platformie do wizualizacji i analizie danych PowerBI. Właśnie użycie na platformie PowerBI przybliży Lukasz w czasie sesji.

Łukasz Grala (Architect Data Platform & Business Intelligence Solutions | Microsoft MVP Data Platform, TIDK)

Prelegent na licznych konferencjach, między innymi Microsoft Technology Summit, SQLDay, SQLDay Lite, Expertsummit, AnalyticsConf, TimeForSharePoint, C2C, Developer Codecamp, Azure Bootcamp, AzureDay Poland, CloudCommunity a także na dziesiątkach konferencji specjalistycznych, biznesowych i naukowych. Ekspert w strefach ATE między innymi na TechED, MTS, SQLDay.

Zawodowo architekt rozwiązań platformy danych i Business Intelligence w firmie TIDK, specjalizującej się w rozwiązaniach platformy danych, Business Intelligence i zaawansowanej analityce.

Od 2010 roku Microsoft MVP w kategorii Data Platform. Trener, autor szkoleń i warsztatów, wykładowca akademicki.

Naukowo związany z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej (tematyka baz danych, hurtowni danych, eksploracji danych i uczenia maszynowego).

Posiada liczne certyfikaty, w tym wszystkie z baz danych, SQL Server i Business Intelligence w technologiach Microsoft. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polish SQL Server User Group PLSSUG. Lider w oddziale poznańskim PLSSUG.

Tableau + R  – Adam Karolewski

Warto zacząć od tego, po co to wszystko. Dlaczego firmy chcą korzystać z takich programów? Co to jest Tableau i jakie zadania można zrealizować za pomocą tego typu oprogramowania?

W dalszej części zostanie przedstawiona koncepcja i architektura raportowania z wykorzystaniem Tableau i miejsce w niej R’a.

A jaka jest motywacja do podłączania R, co możemy w ten sposób uzyskać? Dlaczego warto integrować R z Tableau? Jako odpowiedź zostaną przedstawione przykłady raportów wykorzystujących podstawowe statystyki i bardziej zaawansowane techniki analityczne wykorzystujące R’a z poziomu Tableau. A także bardziej techniczne aspekty: jak się podłączyć, jakie są etapy procesu projektowania raportu wykorzystującego R, jak wygląda skryptowanie i dostarczanie wyników, jak uczynić dany raport dostępny dla wszystkich.

Adam Karolewski (Raben Management Services Sp. z o.o. Grupa Raben)

Od wielu lat pracuje w różnych działach i różnych firmach jako analityk danych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczestnik studiów podyplomowych z baz danych, statystyki i technik analitycznych, uczestnik i prelegent wielu spotkań i konferencji związanych z światem analityki.

Stara się syntezować pozyskaną teoretyczną wiedzę i stosować ją adaptując do zastanych warunków. Kładzie nacisk zarówno na aspekty techniczne przeprowadzania analiz ale także organizacyjne, jako krytyczne dla efektywności wykorzystania ich wyników.

I najważniejsze: od prawie 2 lat uczący się R a od 1,5 roku jego miłośnik.