Poznańska Grupa .NET #55 – Skalowalne aplikacje w oparciu o Microsoft Azure

https://youtu.be/F1Xik_2i2Ks

Temat prezentacji: Skalowalne aplikacje w oparciu o Microsoft Azure. Łukasz pokaże nam kilka ciekawych zastosowań platformy Azure:

  • Bazy danych
  • Shardowanie, strategie shardowania – różne podejścia
  • Utrzymywanie Session State pomiędzy instancjami
  • Troszeczkę o aktorach i Service Fabric

Łukasza Szulca, Microsoft Student Partner i lider studenckiej grupy .NET w Toruniu.